Liên hệ

Địa chỉ văn phòng: KDC Bình Nhựt, Võ Văn Kiệt, Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ
Điện thoại: 02923 835 980
Fax: 02923 731 906
Email: haivanad@yahoo.com.vn

Gửi Email